Οι αξίες μας

aksies

Ακεραιότητα

Η ακεραιότητα αποτελούσε ανέκαθεν την βασική αξία του εταιρικού μας χαρακτήρα.

Η συμπεριφορά μας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνέπεια.

Στον ανταγωνισμό που διέπει την σύγχρονη αγορά, η Heremco διατηρεί την προσήλωση της στο κέρδος του ασθενούς και των πελατών της. Δημιουργούμε μία σχέση εμπιστοσύνης που παραβλέπει πρόσκαιρα οφέλη και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη συνεργασία με οφέλη για όλους.

Ομαδικό πνεύμα

Πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά και στην δύναμη του συνόλου.

Η αλληλεγγύη αυξάνει την απόδοση. Δημιουργούμε ανοικτές και θετικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, ώστε να προάγουμε τη συνεργασία και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Μέσω του συλλογικού πνεύματος και της εξέλιξης των σχέσεων στην εργασία μας, προχωράμε δυναμικά στο μέλλον.

Συνεχής βελτίωση

Η συνεχής βελτίωση,η καινοτομία και η εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων σε κάθε τομέα δράσης μας, αποτελεί προτεραιότητά μας.

Στη Heremco σεβόμενοι την σχέση με το κοινό και ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας βρισκόμαστε διαρκώς σε διαδικασία βελτίωσης των προϊόντων μας. Θεωρούμε την Heremco έναν οργανισμό που διαρκώς εξελίσσεται.

Η εξέλιξη αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Κοινωνική ευθύνη

Οι άνθρωποι της Heremco, συναισθανόμενοι την ευθύνη που έχουμε αναλάβει, στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και στις ανάγκες των ασθενών και των καταναλωτών των προϊόντων μας.

Αισθανόμαστε την ευθύνη που έχουμε προς τους πελάτες μας και αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που έχουν τα προϊόντα μας.

Ασκούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες πάντοτε με ευαισθησία και σεβασμό προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.