Φαρμακοεπαγρύπνηση

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η επιστήμη και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τα φάρμακα.

Βασική αρχή της Φαρμακοεπαγρύπνησης είναι η διασφάλιση και η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των ασθενών σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα.

Παράλληλα, η Φαρμακοεπαγρύπνηση συμβάλλει στον εμπλουτισμό της γνώσης για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους. Παρακολουθεί συνεχώς τη σχέση κινδύνου οφέλους των φαρμακευτικών προϊόντων, φροντίζοντας αυτή να παραμένει πάντα θετική για το όφελος.

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και οι καταναλωτές μπορούν να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ.: 213 2040380/337, Φαξ: 210 6549585, www.eof.gr).

Για αναφορές σχετικά με την εμφάνιση ανεπιθύμητου συμβάντος ύστερα από τη χρήση προϊόντος της Heremco μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης στο τηλέφωνο 6946476647.

Μετάβαση στο περιεχόμενο